Reklamace a Vrácení

Produkty značky MasterMiner

Všechny produkty uvedené na webu www.masterminer.cz mají běžně 2letou záruku pro běžného spotřebitele i firmu.

 

Podmínky uplatnění záruky:

 

Dvouletá záruka platí od skutečného data odeslání.

Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího, který produkt zakoupil přímo od společnosti MasterMiner. Po opětovném prodeji zboží se záruka stává odpovědností původního kupujícího.

 

Tato záruka se nevztahuje na:

Spotřební části, jako jsou baterie, které jsou z povahy materiálu předurčené k postupnému opotřebení, pokud nedošlo k poruše materiálu nebo zpracování;

Kosmetické poškození, včetně, ale nevyjímaje, škrábanců, výtluků a rozbitých plastových částí na portech, pokud nedošlo k poruše materiálu nebo zpracování;

Vady způsobené běžným opotřebením nebo jinak v důsledku přirozeného stárnutí produktu;

Předinstalovaný software, jehož kvalita, výkon, funkčnost nebo kompatibilita s určitým účelem. Nezaručujeme, že funkce obsažené v softwaru budou splňovat konkrétní požadavky, nebo že provoz softwaru bude bez vad. Software, který může být nainstalován s produktem, se prodává „jak je“;

Škody nebo ztráta dat způsobená nekompatibilitou s aktuálními a/nebo budoucími verzemi operačního systému, softwaru a/nebo hardwaru.

 

Níže uvedené skutečnosti zneplatní záruku:

 

Poškození v důsledku nehody, zneužívání, nedbalosti, nesprávné manipulace nebo nesprávné instalace;

Poškození nebo ztráta produktu způsobená nadměrným fyzickým nebo elektrickým tlakem, včetně, ale neomezeně, vlhkosti, korozivních prostředí, vysokých napěťových špiček, extrémních teplot, přepravy nebo abnormálních pracovních podmínek;

Zákazník odstraní/nahradí jakékoli komponenty sám bez předchozího povolení od společnosti MasterMiner;

Viditelně spálená místa na jakýchkoli částech nebo komponentech;

Poškození částí/desek/komponentů v důsledku ponoření do vody nebo koroze v důsledku vlhkého prostředí;

Přetaktování nebo jiné úpravy hardwaru, nastavení bios nebo softwaru;

Odstranění nebo poškození jakékoli záruční nálepky, například záruční nálepky matiční desky, grafické karty apod.;

Zřejmé známky fyzického zneužívání, například pád z výšky, nadměrná síla při vyjímání grafické karty ze slotů, apod.

 

Pro veškeré opravy nebo reklamace, bez ohledu na to, zda spadají do záruky, musí zákazník po kontaktování společnosti MasterMiner prostřednictvím emailového spojení na adrese info@masterminer.cz vrátit vadné části na vlastní náklady. V některých případech může MasterMiner přijmout fotografický důkaz k potvrzení problému, ale to je výhradně na uvážení společnosti MasterMiner.

MasterMiner pokryje náklady na dopravu při odesílání náhradní sestavy nebo komponentu v rámci záruční doby.

MasterMiner nenese žádnou odpovědnost a nekompenzuje žádnou ztrátu v důsledku výpadku způsobeného zpožděním v dopravě během přepravy zboží.

 

Sestavy s grafickými kartami a ASIC zařízení zakoupená od společnosti MasterMiner.

 

Sestavy s grafickými kartami a ASIC zařízení jsou krytá příslušnými zárukami výrobců. Pro podrobnosti o podmínkách záruky a pokrytí se odkazujte na webové stránky výrobců.

 

Omezení odpovědnosti

Kromě výše uvedeného a v rozsahu povoleném zákonem, není společnost MasterMiner s.r.o. odpovědná za přímé, zvláštní, nebo náhodné škody vzniklé na základě nedodržení záruky nebo podmínky nebo na základě jiné teorie práva, včetně, ale neomezeně, ztráty použití; ztráty příjmů; ztráty skutečných nebo předpokládaných zisků (včetně ztráty zisků ze smlouvy); ztráty použití peněz; ztráty předpokládaných úspor; ztráty podnikání; ztráty příležitosti; ztráty dobrého jména; ztráty reputace; ztráty, poškození, ohrožení nebo korupce dat; nebo jakékoli nepřímé nebo důsledné škody, jakož i náhradu za změnu vybavení a majetku, náklady na obnovu, programování nebo reprodukci jakéhokoli programu nebo dat ukládaných v produktu MasterMiner.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili vzdáleně, přes e-shop www.masterminer.cz.

 

Pokud byste rádi vrátili zboží, musíte jej v takovém případě vrátit nepoškozené, neponičené, a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně.

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

 

  1. Napište nám na náš firemní email info@masterminer.cz ohledně požadavku odstoupení od kupní smlouvy a uveďte, o jakou objednávku a zboží se jedná.
  2. Zboží nám můžete poslat pečlivě zabalené zpět prostřednictvím kurýrní služby, nebo nám jej můžete dovézt ve všední dny na naši pobočku; Dyjská 845/4, 196 00, Praha 9 – Čakovice.

Jak a kdy musíte vrátit zboží

Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Co když vrátíte zboží poškozené, poškrábané či jinak opotřebené?

V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

Jak vám vrátíme peníze?

Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba. Před vrácením peněz však musíme nejprve obdržet zpět Vámi vrácené zboží a zkontrolovat, jestli není nijak poškozené. Dále máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce.

V případě převzetí v hotovosti po vás budeme požadovat předložení identifikačního průkazu, (např. občanský průkaz nebo cestovní pas) za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud takový průkaz nepředložíte, můžeme odmítnout vám peněžní prostředky proplatit.

 


Napište nám

Adresa a kontakty

MasterMiner s.r.o. Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9


V roce 2023 dochází k čerpání dotace z Výzvy č. 0381 - Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy - iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru s názvem: MasterMiner_Kreativní voucher. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Loga dotačních programů